Copyright © 2010 - B.T.H. FALMOT s.c.     ::     All rights reserved
projekt i wykonanie: www.kosler.plCOMBINORM - B, typ 02 to elektromagnetyczne hamulce uruchamiane prądem roboczym o momencie od 0,5 do 500 Nm. Hamulce te składają się z 2 elementów:
- elektromagnesu o standardowym zasilaniu 24 VDC montowanym na kołnierzu lub wale oraz
- tarczy dostępnej w kilku typach konstrukcyjnych, montowanej na wale lub kołnierzu.
typy konstrukcyjne hamulców COMBINORM-B

COMBINORM - C, typ 03 to elektromagnetyczne sprzęgła uruchamiane prądem roboczym o momencie od 0,5 do 500 Nm. Sprzęgła te w odróżnieniu od hamulców tej grupy składają się z 3 elementów. Pomiędzy elektromagnesem (standard 24 VDC) i tarczą dostępną w różnych wykonaniach, montowaną na wale lub kołnierzu, zamontowany jest rotor sprzęgła.
typy konstrukcyjne sprzęgieł COMBINORM-C

COMBINORM - K, typ 04 to kombinacja elektromagnetycznego hamulca i sprzęgła bez obudowy. Element ten uruchamiany również prądem roboczym o momencie 7 ... 500 Nm składa się z:  elektromagnesu hamulca, elektromagnesu sprzęgła (obydwa standard 24 VDC), rotoru i specjalnej, dwustronnej tarczy montowanej na wale.
konstrukcja sprzegło-hamulca COMBINORM-K

COMBINORM - T, typ 07 to uruchamiane elektro-magnetycznie sprzęgła zębate, pracujące na sucho. Moment obrotowy przenoszony jest bez luzu poprzez umieszczone czołowo, utwardzone połączenie wielo-ząbkowe płaskie lub szczytowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przenoszenie szczególnie dużych momentów w obu kierunkach przy niewielkim zapotrzebowaniu na przestrzeń.
typy konstrukcyjne sprzęgieł COMBINORM-T
Strony katalogowe COMBINORM           Informacje potrzebne do zamówienia
COMBIBOX, to uruchamiane elektromagnetycznie (standard 24 VDC) tandemy sprzęgło-hamulec w obudowie, umożliwiające zatrzymanie wału napędzającego bez zatrzymywania silnika. Przedział mocy to 7 ... 250 Nm. Opatentowana metoda regulacji umożliwia ustawianie szczeliny pomiędzy elektromagnesem a tarczą z zewnątrz, przy zainstalowanym urządzeniu.
Dostępne są 3 typy COMBIBOX-ów: TYP-10 to tandem sprzęgło-hamulec uruchamiane prądem roboczym; TYP-09 to wersja samego sprzęgła w obudowie; TYP-06 to tandem hamulca z magnesami trwałymi i sprzęgła prądu roboczego.

Każdy z wyżej wymienionych 3 typów dostępny jest w 21 wykonaniach konstrukcyjnych różniących się od siebie:
- łapami lub ich brakiem
- wałem lub otworem po stronie wejściowej
- typem kołnierza na wejściu lub jego brakiem
- wałem lub otworem po stronie wyjściowej
- typem kołnierza na wyjściu lub jego brakiem
dodatkowe warianty to napięcie sterowania (standard 24 VDC) i średnice wałków, otworów i kołnierzy.
21 wykonań konstrukcyjnych COMBIBOX-ów
Strony katalogowe COMBIBOX           Informacje potrzebne do zamówienia
COMBISTOP to uruchamiane elektromagnetycznie, dwupowierzchniowe hamulce sprężynowe przeznaczone do pracy na sucho. Moment hamujący wywołany jest siłą sprężyn i zwalniany siłą elektromagnetyczną.  Sprawdzone hamulce sprężynowe znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest wyhamowywanie wirujących mas lub utrzymywanie wałów w pozycji końcowej.

Dostępne są 2 rodzaje hamulców COMBISTOP:

TYP 08: to hamulec z podzieloną tarczą i pierścieniem do bezstopniowej regulacji siły sprężyn (od 100 do 50%).

TYP 38: to hamulce bez pierścienia do bezstopniowej regulacji siły sprężyn, dostępne jednak w 2 wersjach:
- wersja N (normalna) oraz
- wersja H (wzmocniona).

Wersja H to o 50% więcej momentu w hamulcu o tych samych gabarytach co wersja N.

Dostępne wielkości to:
TYP 08 1 ... 3000 Nm
TYP 38 N 2 ... 1000 Nm
TYP 38 H 5 ... 1500 Nm


COMBISTOP D to podwójne zabezpieczenie w postaci serii podwójnych hamulców o przedziale mocy 2x5 ... 2x1000 Nm, przystosowanych do zadań wymagających nadmiarawych obwodów hamulcowych. Konstrukcja mechaniczna z dwoma w pełni niezależnymi hamulcami sprężynowymi spełnia wymagania norm DIN 56921 oraz DIN 56925. Hamulce dostarczane są przez producenta z gotowymi do montażu ustawieniami szczelin oraz w wersji zredukowanego do minimum hałasu związanego z przełączaniem i pracą serii podwójnych.
Strony katalogowe COMBISTOP          Informacje potrzebne do zamówienia
COMBIPERM P1 to zwalniane elektromagnetycznie hamulce, przystosowane do pracy na sucho, w których strumień sił wytwarzany jest przez magnesy trwałe. Zasada działania umożliwia w stanie beznapięciowym pewne utrzymywanie pozycji dużych mas. Zakres mocy to 0,4 ... 145 Nm. Hamulce z magnesami trwałymi najczęściej używane są w silnikach serwo, technice medycznej i robotyce.
9 typów konstrukcyjnych COMBIPERM P1

COMBIPERM 22 to sprzęgła z magnesami trwałymi, które w stanie bezprądowym przenoszą moment obrotowy siłą tarcia. Obwód magnetyczny zapewniają magnesy trwałe, dzięki temu możliwe jest niezawodne przeniesienie wysokich momentów obrotowych na małej przestrzeni.  Zakres mocy to 6 ... 120 Nm.
9 typów konstrukcyjnych COMBIPERM 22
Strony katalogowe COMBIPERM           Informacje potrzebne do zamówienia
COMBITRON to moduły zasilające i sterujące, przeznaczone dla sprzęgieł i hamulców elektromagnetycznych. Odpowiednie zasilanie (do przełączania po stronie stało- i zmiennoprądowej) zapewniają rozmaite prostowniki jednopołówkowe i mostkowe oraz szybkie łączniki elektroniczne. Prostowniki spełniają wymogi dyrektywy niskonapięciowej 73/231/EWG Unii Europejskiej.

COMBITRON 91: to prostowniki jednopołówkowe i mostkowe od 0 - 720 V AC.

COMBITRON 98: to prostowniki szybkiego działania (dla hamulców COMBISTOP)

COMBITRON 92: to prostowniki transformatorowe z kondensatorem od 12 - 168 W

COMBITRON 94: to szybki łącznik elektroniczny do 50 W
Strony katalogowe COMBITRON